Komment eltávolítása – elvárható magatartás

Az Alkotmánybíróság 19/2014. (V. 30.) AB határozata kimondta, hogy a jogsértő közleményekért való felelősség a moderálástól is független, és a Kúriának a kifejtett álláspontjával egyezően a felelősség objektív módon egyedül a jogsértő közlés tényén alapszik. Ezért érdemes a kommenteket átolvasni és moderálni.

Amennyiben az oldal üzemeltetője ugyanis figyelemmel kíséri a hozzászólásokat és azokat moderálja, az tudatos döntésnek tudható be akkor, ha a moderálást követően a jogsértő tartalmat a honlapon tartja.

Önmagában az a tény, hogy esetleg más is jogsértést követ el, az üzemeltető eljárását nem teszi jogszerűvé, mint ahogy az sem, hogy korábban emiatt nem léptek fel ellene. 

Az internet fontos szerepet játszik a nyilvánosság hírekhez való hozzáférésében és általában az információk terjesztésének megkönnyítésében. A nyílt vita biztosításához közérdek fűződik, a véleménynyilvánítás szabadsága – ideértve természetesen az internetes véleménynyilvánítást is – a polgári és politikai jogok alapköve, melyet Magyarország Alaptörvénye is véd. Azok a kijelentések esnek e védelmen kívül, melyek egyedüli célja a gyűlöletkeltés, a megalázás, a sértegetés. 

A kommentekért való felelősségről alkotott merev jogi álláspont, amely a felelősséget objektív módon, egyedül a jogsértő közlés tényére alapítja, a versengő jogok fentiekben meghatározott viszonyát rendezné át, mert a tartalomszolgáltatók az őket a kommenteléssel összefüggésben terhelő kockázatot nem kezelhetnék másként, kizárólag a kommentelés megtiltásával, ami a véleménynyilvánítási szabadság nyilvánvaló sérelmét eredményezhetné. Ezért nincs tehát olyan elvárás az oldal üzemeltetőjével szemben, hogy az internetes portálján/Facebook oldalán a kommentálás lehetőségét kizárja. Azonban ellenőrzést kell gyakorolnia a megjelenő kommentek felett legalább olyan mértékben, hogy ha az érintett kifogást emel, a sérelmes hozzászólást haladéktalanul el kell távolítania.

Amennyiben ezt nem teszi meg, már nem hivatkozhat arra, hogy az adott tartalmat nem ő hozta létre, hiszen az már az ő döntése alapján lesz a kifogás ellenére a továbbiakban is elérhető. Az Emberi Jogok Európai Bírósága is hangsúlyozta, hogy a technikai lehetőségek adottak ahhoz, hogy az úgynevezett értesítési-eltávolítási rendszer (notice-and-take-down system) működtetésével minden érintett jogainak és érdekeinek kiegyensúlyozása megtörténhessen. 

Az Emberi Jogok Európai Bírósága szerint az adott oldal fenntartójának különbséget kell tennie a kommentek következményei kapcsán egy társaság kereskedelmi jóhírnévhez fűződő érdeke és az egyén jóhírneve között, ez utóbbi ugyanis kihathat az emberi méltóságra is, amely fokozott védelemben kell, hogy részesüljön.

Éppen ezért a tartalomszolgáltató eleget tesz az adott helyzetben elvárható magatartás követelményének, ha az internetes portálján (Facebook oldalán) megjelentetett tartalomhoz fűzött hozzászólást (kommentet) az érintett kifogása esetén haladéktalanul eltávolítja.