Jogi nyilatkozat

A weboldal Dr. Pokrócos György tulajdona. A tulajdonos a honlapot magánszemélyként üzemelteti, az többnyire saját publikációit, elemzéseit és blog bejegyzéseit tartalmazza, amely ingyenesen elérhető valamennyi látogató számára, ezért nem minősül a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV., valamint a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvényben meghatározott médiaszolgáltatásnak.

A tulajdonos tevékenysége nem minősül az Európai Unió működéséről szóló szerződés 56. és 57. cikkében meghatározott, önálló, üzletszerűen – rendszeresen, nyereség elérése érdekében, gazdasági kockázatvállalás mellett – végzett gazdasági szolgáltatásnak, amelynek, illetve amely egy elválasztható részének elsődleges célja, hogy egy médiaszolgáltató szerkesztői felelősségi körébe tartozó műsorszámokat tájékoztatás, szórakoztatás vagy oktatás céljából a nyilvánossághoz eljuttassa valamely elektronikus hírközlő hálózaton keresztül, ezért a tulajdonos nem minősül médiatartalom-szolgáltatónak.

A honlap szakmai blog, amely kimondottan adott szakterületekkel foglalkozik, ahol ezekkel kapcsolatos bejegyzéseket lehet olvasni, továbbá saját kutatások, megoldások publikálását is. Az oldal célja nem a látogatószám növelése, hanem a szakmai körökben történő elismerés.

A képek egy részének forrása a Pixabay és az Adobe Spark, amelyek tájékoztatása alapján az onnan letöltött anyagok kereskedelmi felhasználásra ingyenesek, és nem szükséges feltüntetni a tulajdonságokat, ezért ezek feltüntetésére képenként nem került sor.

A honlap bejegyzései a megfelelő hivatkozással szabadon felhasználhatóak, megoszthatóak. A szerzői jogi védelem alá eső tartalom, illetve annak bármely alkotóeleme – a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvényben szabályozott szabad felhasználás eseteit kivéve – csak a weboldal tulajdonosának előzetes, írásos engedélyével használható fel. A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket vonhat maga után.

A honlap tulajdonosa mindent megtesz azért, hogy a bejegyzéseiben szereplő információk pontosak és szakmailag megfelelőek legyenek, de semmiféle felelősséget nem vállal bármely, ezen információk felhasználásából adódó kár bekövetkeztéért.

A tartalom felhasználása nem mentesíti az olvasót a saját jogi álláspontja kialakításának szükségessége, illetve fennálló felelőssége alól!

A honlap tartalma nem minősül jogi tanácsadásnak, továbbá az arra való hivatkozás nem minősül jogi szakvéleménynek. A kifejtett álláspontok nem tekintendőek kötelező erejűnek, jogvita esetén az eljáró bíróságnak van hatásköre az ügyben állást foglalni, melynek során a szerzőtől eltérő következtetésre is juthat.

A portálra való regisztráció és a bejegyzésekhez történő hozzászólás nem engedélyezett.