Facebook moderálási alapelvek

A Facebook jogi nyilatkozatom szerzői jogilag védett. Az írásbeli hozzájárulásom nélkül részeiben sem reprodukálható, elektronikus rendszerek felhasználásával nem dolgozható fel, azokban nem tárolható, azokkal nem sokszorosítható és nem terjeszthető. Minden jog – különösen a sokszorosítás, terjesztés és fordítás joga – fenntartva! Amennyiben a jogi nyilatkozatot szeretné felhasználni, "átmásolni" saját oldalára, az írásbeli engedélyhez vegye fel velem a kapcsolatot.

A Facebook oldalam neve, elérhetősége: Dr. Pokrócos György (@drpokrocosgy)

A Facebook-oldal Dr. Pokrócos György (a továbbiakban: Tartalomszolgáltató) tulajdona, aki azt saját privát profiljával hozta létre és ezzel a profillal is kívánja ellátni az adminisztrátori feladatokat.

A Tartalomszolgáltató eleget tesz az adott helyzetben elvárható magatartás követelményének, ha az internetes portálján (Facebook oldalán) megjelentetett tartalomhoz fűzött hozzászólást az érintett kifogása esetén haladéktalanul eltávolítja.

Nincs olyan elvárás a Tartalomszolgáltatóval szemben, hogy a Facebook oldalán a kommentálás lehetőségét kizárja. A kibertér azonban teljes anonimitást biztosít mindazoknak, akik nem kívánják személyazonosságukat felfedni. Előnye, hogy a névtelenség mögé bújva az emberek könnyebben nyilvánítanak véleményt, hátránya, hogy gyakran visszaélésekhez, jogsértésekhez vezet. A Tartalomszolgáltató ellenőrzést gyakorol a megjelenő kommentek felett legalább olyan mértékben, hogy ha az érintett kifogást emel, a sérelmes hozzászólást haladéktalanul eltávolítja. Az oldal fenntartójának azáltal, hogy teret biztosít a hozzászólásra, számolnia kell az esetlegesen jogsértő tartalom megosztásának lehetőségével is.

A Tartalomszolgáltató az oldalára hozzászólásokat írókról önkéntes jogkövetést feltételez, azonban ha már megtörtént a sérelmes hozzászólás bejegyzése, akkor nincs mód azt meg nem történtté tenni. Ez fizikailag sem lehetséges. A Tartalomszolgáltató ezért csak utólagos beavatkozással tud élni, nincs lehetősége a hozzászólásokat előzetesen szűrni.

A technikai lehetőségek adottak ahhoz, hogy az úgynevezett értesítési-eltávolítási rendszer (notice-and-take-down system) működtetésével minden érintett jogainak és érdekeinek kiegyensúlyozása megtörténhessen.

Ezek alapján a Tartalomszolgáltató valamennyi indokolatlanul trágár, gyalázkodó, uszító és az emberi méltóságot sértő bejegyzést külön kérés nélkül is törölni fog, ha azok nem állják ki az összehasonlítás során a véleménynyilvánítási szabadság gyakorlásához fűződő jog iránti – egyébként gyakran elsőbbséget élvező – követelményt a személyiségi jog védelméhez fűződő érdekkel szemben.

Ezért kérem, ha hozzászólást fűz valamelyik bejegyzésemhez, az alábbi szempontokat tartsa tiszteletben és ezeknek megfelelően kommenteljen:

Az Ön bejegyzése:

  1. nem valósíthat meg bűncselekményt vagy bűncselekmény elkövetésére való felhívást,
  2. nem sértheti a közerkölcsöt,
  3. nem sértheti az emberi méltóságot,
  4. nem járhat mások személyéhez fűződő jogainak sérelmével,
  5. nem sértheti a gyermekek egészséges, zavartalan fejlődéséhez fűződő érdeket,
  6. nem valósíthat meg uszítást, olyan felfokozott érzelmek felkeltését és arra való lázítást, hogy másnak kárt okozzunk,
  7. nem lehet valamely személyek, vagy egyes társadalmi csoport kirekesztésére alkalmas, gyűlöletkeltő,
  8. nem lehet vallási, hitbeli vagy más világnézeti meggyőződést sértő,
  9. nem lehet az oldal tárgyköréhez, arculatához nem illeszkedő, szexuális tartalmú, fenyegető jellegű hozzászólás és termékmegjelenítés,
  10. nem sérthet szerzői jogokat.

Önmagában a trágár (szemérmet durván, közönséges módon sértő, obszcén, ocsmány) kifejezés nem kerül moderálásra. Ha az ilyen kifejezés az adott szövegkörnyezetben úgy értelmezhető, hogy ez az Ön által közzétett vélemény és nem lépi túl a megengedett véleménynyilvánítás határait, nem sérti a jó hírnév védelméhez fűződő jogokat, abban az esetben csupán a szóhasználat miatt a bejegyzése nem kerül eltávolításra.

A Tartalomszolgáltató törölni fog minden olyan bejegyzést, amely nem felel meg a fent leírtaknak, illetve a tartalma szerint inkább az érintett személy megalázásaként, mint a szabad véleménynyilvánítás gyakorlásaként minősíthető.

A Facebook jogi nyilatkozatom szerzői jogilag védett. Az írásbeli hozzájárulásom nélkül részeiben sem reprodukálható, elektronikus rendszerek felhasználásával nem dolgozható fel, azokban nem tárolható, azokkal nem sokszorosítható és nem terjeszthető. Minden jog – különösen a sokszorosítás, terjesztés és fordítás joga – fenntartva! Amennyiben a jogi nyilatkozatot szeretné felhasználni, "átmásolni" saját oldalára, az írásbeli engedélyhez vegye fel velem a kapcsolatot.