Tudomány és kutatás

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola levelező tagozatán 2013-ban kezdtem meg doktori (PhD) tanulmányaimat. Kutatási területem a közjog és közigazgatás, kutatási témám pedig a rendészeti jog és a közigazgatási jog kapcsolata.

A doktori iskolában az előírt tanulmányi követelményeket teljesítettem és 2018. augusztus 31-én végbizonyítványt (abszolutóriumot) szereztem. A doktori fokozatszerzési eljárásom folyamatban van.

A rendőrség kommunikációs feladatait ellátó központi szervénél dolgoztam, amikor több munkatársammal együtt szakirányú beiskolázásunkra, továbbképzésünkre került sor. Esetemben a Pázmány Péter Jog- és Államtudományi Kar Deák Ferenc Intézet médiajogi szakjogász szakára esett a választás, ahol a szakdolgozatom címe és témája „A rendőr képmásának nyilvánosságra hozatala” volt. A szakdolgozatból később szakmai, tudományos cikk is készült, amely a Belügyi Szemlében jelent meg és kedvet adott az adatvédelemmel kapcsolatos további tanulmányokhoz.

Az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Jogi Továbbképző Intézet adatbiztonsági és adatvédelmi szakjogász képzésen a szakdolgozatom címe és témája  „A társasházak adatkezelése” volt. A társasházakkal kapcsolatos problémákat jelenleg is kutatom, különösen azok adatvédelmi vonatkozásait. Ennek egyik eredménye, hogy a szakdolgozatom alapján egy egyedi, kifejezetten társasházakra szabott adatvédelmi iratcsomagot dolgoztam ki. A szakma megismerése és a hitelesebb munkavégzés céljából 2021-ben társasházkezelő végzettséget szereztem.

A tudományos munkásságomat igazoló elérhetőségek és publikációk
 1. Országos Doktori Tanács
 2. Magyar Tudományos Művek Tára
 3. ORCID
 4. ACADEMIA
 5. Google Scholar
Főbb munkáim, műveim
 1. Rendészeti szervezés, vezetés, irányítás című pályamű a Magyar Rendészettudományi Társaság által 2014-ben kiírt országos tudományos pályázaton vett részt és a II. helyezést érte el. Letöltés
 2. Közterületi intézkedéskultúra című írásom a Rendőrség Tudományos Tanácsa által 2014-ben kiírt országos tudományos pályázaton a II. helyezést érte el. Letöltés
 3. Kidolgozott „Információszabadság” tételsor adatbiztonsági és adatvédelmi szakjogász és szakember hallgatók részére. E-KÖNYV. ISBN 978-615-00-6943-2 Letöltés
 4. Kidolgozott tételsor közbeszerzési referensek részére. E-KÖNYV. ISBN 978-615-01-0941-1 Letöltés
 5. A közösségi média és az internetes felületek rendőrségi használatáról szóló 41/2019. (XII. 13.) ORFK utasítás. Megtekintés 
Tudományos, közszolgálati tagság, tisztség
 1. Tagja vagyok a Magyar Rendészettudományi Társaság közbiztonsági és a kommunikációs tagozatának.
 2. Felügyelő Bizottsági tagja vagyok a Rendészeti Doktoranduszok Országos Egyesületének.
 3. A Fővárosi Törvényszék Katonai Tanácsához katonai ülnöknek választottak meg 2015-ben, amely tisztséget 2019-ig láttam el.
 4. A Rendészeti Alap- és Szakvizsga Bizottság tagjaként a közigazgatási és integrált rendészeti vezetési ismeretek szakterületen vizsgáztató vagyok 2023. január 10-ig.
 5. Szakdolgozati konzulens vagyok az ELTE JOTOKI adatbiztonsági és adatvédelmi szakjogász képzésen.
 6. A 2022-ben alapított Adatvédelmi Szakmai Egyesület megálmodója, alapító tagja és első elnöke vagyok.

Végzettségeim
 1. Neumann János Közgazdasági Szakközépiskola és Gimnázium: gimnáziumi érettségi (1997)
 2. Miskolci Rendőr Szakközépiskola: rendőr (1999)
 3. Miskolci Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar: igazságügyi ügyintéző (2008)
 4. Rendőrtiszti Főiskola: rendőrszervező /tiszt/, (2008)
 5. Károli Gáspár Református Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar: jogász (2012)
 6. Rendészeti szakvizsga (2014)
 7. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar, Deák Ferenc Továbbképző Intézet: LL.M. cím viselésére jogosító médiajogi szakjogász (2017)
 8. Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola: Ph.D. abszolutórium (2018)
 9. Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Jogi Továbbképző Intézet: LL.M. cím viselésére jogosító adatbiztonsági és adatvédelmi szakjogász (2019)
 10. Társasházkezelő (2021)
 11. Logisztikai technikus (2021)