A rendőr képmásának nyilvánosságra hozatala

A rendészeti munka megkívánja, hogy a hivatásos állomány tagja jelen legyen olyan eseményeknél, amelyek akár előre nem láthatóan is érdekelni fogják a nyilvánosságot, akár a tárgyalóteremben, akár köz- vagy magánterületen is. A rendőröknek ezekben az esetekben is helyt kell állniuk, meg kell felelniük velük kapcsolatban támasztott követelményeknek.

Egy-egy ilyen esetben jellemzően fényképek, vagy videófelvételek készülnek, amelyek később megjelennek a médiában. Az így nyilvánosságot kapó rendőr pedig eldöntheti, hogy sérelmezi-e a felismerhető módon történő ábrázolását.

De vajon lefényképezhető-e a rendőr?

A Belügyi Szemlében elolvashatja az ezzel kapcsolatos írásomat.