Címke: társasház

Társasház vagy lakásszövetkezet?

A lakásszövetkezet a lakóépületek építésére és fenntartására létrejött jogi személy, gazdálkodó szervezet, míg a társasház nem. Társasházat az ingatlan valamennyi tulajdonostársa vagy az ingatlan tulajdonosa, mint egyszemélyi alapító, alapító okiratban kifejezett alapítási elhatározással létesíthet. A lakásszövetkezet feladata a lakóépületek építése és fenntartása, ennek körében tevékenységét a ténylegesen felmerült költségeinek figyelembevételével, nem nyereségszerzés céljából végzi saját […]

Jogi személy lesz a társasház – quasi lakásszövetkezet?

A jogi személyek nyilvántartásáról és a nyilvántartási eljárásról szóló 2021. évi XCII. törvény 2023. július 1-jén lép majd hatályba, és számos érdekességet tartalmaz cégeknek, szervezeteknek egyaránt. A törvény rendelkezése alapján a társasház is jogi személynek minősül majd. A jogszabály indokolásából kiderül, hogy a szervezet gyűjtőfogalom alá tartoznak majd a cégek és a civil nyilvántartásban szereplő […]

Szavazatok a társasházban

A közgyűlés a döntéseit nem egyetértésben, hanem szavazással hozza meg. A tulajdonostársak a napirendi pont ügyében szavaznak, nem konszenzusos megállapodást kötnek. A jogszabályokból levezethető, hogy a szervezeti-működési szabályzat és a közgyűlés más határozatai nem kötelmi, hanem szervezeti jogi aktusok. A Ptk. 6:1.§ alapján a kötelem kötelezettség a szolgáltatás teljesítésére és jogosultság a szolgáltatás teljesítésének követelésére. […]

A közös képviselő által a tevékenységi körében harmadik személynek okozott károkért a társasház tartozik felelősséggel

A közös képviselő a társasház szervezetének része, választott tisztségviselő, aki – ahogyan a tisztség elnevezése is tartalmazza–, egyben képviselő is. A Ptk. 6:11. § alapján a képviselő által megtett jognyilatkozat közvetlenül a képviseltet jogosítja és kötelezi. Tehát a közös képviselő által megtett jognyilatkozat közvetlenül a társasházat jogosítja és kötelezi. Nem pedig a képviselőt, aki a […]

Közgyűlés tulajdonosok nélkül?

Korábban kifejtettem, hogy a közösség legfőbb döntéshozó szerve a tulajdonostársakból álló közgyűlés, amelyen valamennyi tulajdonostárs részt vehet. Most azt mutatom be, mi történik akkor, ha egyetlen tulajdonos sem vesz részt a közgyűlésen és meghatalmazottal sem képviselteti magát. Talán első olvasásra ez nehezen elképzelhető, de mind a képviseleti, mind pedig a tulajdonosi oldalról megközelítve életszerű lehet. […]

Mi az, hogy társasház?

Minek minősül a társasház? A Ptk. szerkezete árulkodik a jogalkotó szándékáról: a társasház a Ptk. ötödik könyv (dologi jog) VI. címében “Közös tulajdon és társasház” néven kerül szabályozásra. A dologi jogi könyv a vagyoni berendezkedés joga. A vagyoni berendezkedés pedig nem szervezeti, hanem tulajdonjogi megítélésű. Szervezetiség alapján lehetőség lett volna a cégekre (harmadik könyv: jogi […]

A 289/2021. (V. 31.) Kormányrendelet magyarázata

Figyelem! A cikk 2021. július 1-jén, a Kormányrendelet hatálybalépésének napján íródott. Az időközbeni jogszabályváltozások miatt előfordulhat, hogy már nem aktuális információkat tartalmaz. A Magyar Közlöny 99. számában megjelent a 289/2021. (V. 31.) Kormányrendelet, amely módosítja az 502/2020. (XI. 16.) Kormányrendeletet. A módosítás 2021. június 1-jén lép hatályba. Az 502/2020. (XI. 16.) Kormányrendelet (továbbiakban: Rendelet) továbbra […]

Büntetőjog a társasházban – beszámoló a konferenciáról

A társasházakat érintő büntetőjogi vonatkozású témakörben szerveztünk egész napos szakmai konferenciát 2019. augusztus 15-én a Budapest, Kuny Domokos u. 13-15. szám alatt, a FÜTI OMEGA INGATLANISKOLA épületében. Ahogyan a korábbi konferencián is történt, a regisztrációt követően kivetítőn keresztül lehetett az előadást követni, kérdéseket feltenni. A megszokott módos gondoskodtunk a cateringről is. Reggeli az első szünetben […]

A társasházak adatkezelése – beszámoló a konferenciáról

Kizárólag a társasházakat érintő adatkezelésről szóló, egész naposra tervezett szakmai konferenciát tartottunk 2019. július 25-én a Budapest, Kuny Domokos u. 13-15. szám alatt, a FÜTI OMEGA INGATLANISKOLA épületében. A regisztrációra 9 órától volt lehetőség, amely keretén belül ellenőriztük a jelentkezők személyazonosságát és a részvételi díj befizetését. Lehetőség volt nyilatkozni az adatkezeléssel kapcsolatban, valamint a fényképfelvétel […]