Jelentős változások lesznek a tűzvédelemben 2024. január 1-jétől

Általános tűzvédelmi szabályzat készül a kisebb vállalkozások számára, így nekik nem kell saját szabályzatot kiadniuk. A kötelező oktatásra vonatkozó szabály is módosul.

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény január 1-jei módosításával szűkítésre kerül az önálló tűzvédelmi szabályzat készítésére kötelezettek köre, a gazdálkodó szervezeteknek akkor kell tűzvédelmi szabályzatot készíteniük, ha:
– a munkavégzésben részt vevő családtagokkal együtt ötvennél több munkavállalót foglalkoztatnak,
– az általuk üzemeltetett, bérelt épületrész, épület területén található olyan helyiség, amelynek a legnagyobb befogadóképessége meghaladja az 50 főt, vagy
10 fő befogadóképességet meghaladó kereskedelmi szálláshelyet üzemeltetnek.

Garanciális szabályként beépítésre kerül, hogy a belügyminiszter rendeletben általános tűzvédelmi szabályzatot határoz meg, amely kiterjedne a kisebb gazdálkodókra.

A gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyek, jogi személyek kötelesek a munkavállalóik, továbbá a munkavégzésben részt vevő családtagjaik részére elérhetővé tenni a belügyminiszter által rendeletben közzétett, általános tűzvédelmi szabályzatot.
(Azt nem tudjuk, hogy mit kell azon érteni, hogy elérhetővé kell tenni az általános tűzvédelmi szabályzatot. A rendelet ugyanis jogszabály, a jogszabály ki lesz hirdetve a Magyar Közlönyben, onnantól mindenki számára elérhető és senki nem hivatkozhat arra, hogy azt nem ismeri.)

Nem kell továbbá tűzvédelmi szabályzatot készítenie az ingatlan bérlőjének, használójának, amennyiben az épület, épületrész üzemeltetője rendelkezik az épületre, épületrészre vonatkozó tűzvédelmi szabályzattal.

Az általános tűzvédelmi szabályzat hatálya bármely külön jogi aktus nélkül kiterjed a meghatározott, gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyekre és jogi személyekre, kivéve, ha az érintett személyek magukra nézve egyedi tűzvédelmi szabályzatot fogadnak el.
Változnak a tűzvédelmi oktatásra vonatkozó szabályok is:
Kötelező lesz az oktatás a munkavállalóknak a munkába lépés előtt és azoknak, akiket a miniszter erre kötelez. A korábbi kötelezően előírt évenkénti oktatás megszűnik.

A munkáltató köteles gondoskodni arról, hogy a munkavállalói, valamint a munkavégzésben részt vevő családtagjai a munkakörükkel, tevékenységükkel kapcsolatos tűzvédelmi ismereteket a foglalkoztatásuk megkezdése előtt megismerjék.

A belügyminiszter rendeletében kockázati osztályba sorolással meghatározza azon munkáltatókat, akik esetében évenkénti tűzvédelmi oktatást kell tartani. Konkrétan meg lesz határozva, hogy kinek kell évenkénti oktatást tartani és kinek nem lesz január 1-jétől kötelező.

A miniszter fogja tehát rendeletben megállapítani a tűzvédelmi szabályzat általános elveit, a tűzvédelmi használati szabályok tartalmi követelményeit és a tűzvédelmi használati szabályok készítésére kötelezettek körét, annak eseteit, a rendszeres tűzvédelmi oktatásra kötelezettek körét.
(Készült a módosított Ttv. 19. § (1), (2a), (4), (5), és Ttv. 22. § (3). bekezdések alapján.)