Behajthatunk-e LPG üzemű járművel a mélygarázsba?

Gázüzemű autó tulajdonosaként gyakran találkozom ezzel a kérdéssel, mert az autógáz egyik hátrányaként szokták felhozni, hogy parkolni sem lehet vele akárhol. Még többször szembesülök azzal, hogy akiknek a jogszabály tájékoztatási kötelezettséget ír elő, ők sem tudják azt megfelelően betartani.

Mi minősül autógáznak?

A közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet (továbbiakban: KöHÉM rendelet) alapján autógáznak minősül a cseppfolyós gáz (propán, propilén, bután, izobután, izobutilén, butilén, valamint ezek elegyei), a sűrített földgáz és az egyéb gáz. Gázüzemű jármű az, amelynek üzemanyaga autógáz, ezen belül:

  • tiszta gázüzemű jármű az, amely kizárólag autógázzal,
  • vegyes üzemű jármű az, amely egyidejűleg autógázzal és egyéb üzemanyaggal,
  • kettős üzemű jármű az, amely vagy autógázzal, vagy egyéb üzemanyaggal üzemeltethető.
A behajtásra vonatkozó szabályok

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (továbbiakban: OTSZ) 220. §-a úgy rendelkezik, hogy a tisztán gázüzemű, a vegyes üzemű és a kettős üzemű jármű nem helyezhető el

a) cseppfolyós (propán-bután) üzemanyag esetén jóváhagyási jellel ellátott és jóváhagyási jellel ellátott berendezéssel felszerelt járművek kivételével

aa) pinceszinti, jármű tárolására alkalmas terekben,

ab) olyan járműtárolókban, amelyekben akna, vízzár nélküli csatornaszem, pincelejárat van, vagy amelyből pinceszinti vagy olyan helyiség nyílik, amelynek teljes levegőcseréje nem biztosított,

ac) ahol az akadálytalan átszellőzés folyamatosan nem biztosított,

b) sűrített földgáz üzemanyag esetén

ba) tömegtartózkodásra szolgáló vagy nagy forgalmú épülethez közvetlenül csatlakozó zárt, át nem szellőzött terekben,

bb) ahol az akadálytalan átszellőzés folyamatosan nem biztosított.

A közbeszédben ez úgy terjedt el, hogy LPG üzemű járművekkel tilos mélygarázsokban parkolni. Ez azonban nem igaz. Sok esetben erre tábla is figyelmeztet, de nem olyan tábla, amelyet a jogszabály meghatároz.

Szabálytalan, semmilyen joghatással nem bíró tábla

 

Az OTSZ 220. § (5) bekezdése tartalmazza azt, hogy a tilalom jelzését a terek bejáratánál, jól látható módon, a „Biztonsági szelep nélküli LPG üzemű jármű részére tilos a behajtás” feliratú tábla formájában kell elhelyezni. Nem csak az elhelyezés kötelező, hanem a tábla tartalma is meg kell, hogy feleljen a jogszabályi előírásnak. Nem lehet ettől eltérő tartalmú, tetszőleges, mindenféle KRESZ-tábla kombinációkat alkalmazni.

Az OTSZ-nek megfelelő tábla

 

Ebből azonban nem következik automatikusan az, hogy valamennyi LPG üzemű járművel tilos lenne a behajtás. Habár a táblán a „Biztonsági szelep nélküli…” szöveg szerepel, a jogszabály egyértelműen fogalmaz: a tilalom a cseppfolyós (propán-bután) üzemanyag (LPG) esetén jóváhagyási jellel ellátott és jóváhagyási jellel ellátott berendezéssel felszerelt járműre nem vonatkozik. 

A KöHÉM rendelet meghatározza, hogy a gázüzemű jármű gáz-üzemanyagellátó berendezésének jóváhagyási jellel ellátottnak kell lennie, továbbá a járműbe történő beszerelésének és állapotának a külön jogszabályban meghatározottak szerint tanúsítottnak kell lennie. Ezen túl a gázüzemű jármű gáztartályának rendelkeznie kell jóváhagyási jellel, amelyet a gáztartály adattábláján a gyártó – 10 évnél nem régebben elvégzett – beütéssel igazolt; vagy „Megfelelőségi Tanúsítvánnyal”, vagy „Tanúsítvánnyal”, amelyet hazai gyártású tartály esetében a gyártó, importból származó tartály esetében az importőr adott ki a tartályhoz. 

A jóváhagyási jellel ellátott gáz-üzemanyagellátó berendezésű gépjármű tehát a biztonsági szeleppel rendelkező járműnek felel meg. Más gázrendszert napjainkban már nem is szerelhetnek be, így egy-két régi gázrendszerű jármű kivételével nem is találunk az utakon olyan járművet, amelyre a behajtási tilalom vonatkozna.

A jóváhagyási jellel ellátott cseppfolyós (propán-bután) üzemanyaggal rendelkező gázüzemű jármű kivételt képez az OTSZ szerint a behajtási tilalom alól, ezért behajthat a mélygarázsba, illetve várakozhat is ott.