Változtak a közérdekű adatigénnyel összefüggő költségtérítésre vonatkozó szabályok

A közérdekű adatokhoz való hozzáférés megkönnyítése okaként és a 2022. október 10-én kihirdetett jogszabály-módosítások alapján a költségtérítés megállapítására vonatkozó szabályokban jelentős változtatásokra került sor.

A munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételére vonatkozó költségtérítés megállapításának lehetősége kivezetésre került az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendszeréből, a fennmaradó költségelemek (az adathordozó/másolat készítés, illetve kézbesítés költsége) tekintetében pedig a Kormány a költséghatárokat állapított meg.

A változást követően a költségtérítésként megállapítható
a) legalacsonyabb összeg mértéke 10 000 Ft,
b) legmagasabb összeg mértéke 190 000 Ft.

Az adatot kezelő közfeladatot ellátó szervek (adatgazdák) viselik teljes egészében a munkaerőforrás költségeit.

A NAIH közleménye elérhető: itt