Társasház vagy lakásszövetkezet?

A lakásszövetkezet a lakóépületek építésére és fenntartására létrejött jogi személy, gazdálkodó szervezet, míg a társasház nem.

Társasházat az ingatlan valamennyi tulajdonostársa vagy az ingatlan tulajdonosa, mint egyszemélyi alapító, alapító okiratban kifejezett alapítási elhatározással létesíthet. A lakásszövetkezet feladata a lakóépületek építése és fenntartása, ennek körében tevékenységét a ténylegesen felmerült költségeinek figyelembevételével, nem nyereségszerzés céljából végzi saját maga, tagjai és nem tag tulajdonosai részére.

Az alábbi táblázatban összehasonlítottam a lakásszövetkezet és a társasház főbb jellemzőit, tulajdonságait.

Összehasonlítás