Jogi személy lesz a társasház – quasi lakásszövetkezet?

A jogi személyek nyilvántartásáról és a nyilvántartási eljárásról szóló 2021. évi XCII. törvény 2023. július 1-jén lép majd hatályba, és számos érdekességet tartalmaz cégeknek, szervezeteknek egyaránt.

A törvény indokolása alapján a hatályba lépést követően a társasház is jogi személynek minősül majd. A jogszabály indokolásából kiderül, hogy a szervezet gyűjtőfogalom alá tartoznak majd a cégek és a civil nyilvántartásban szereplő jogalanyok, valamint a társasház.

Az indokolás hangsúlyozza, hogy a jövőben a társasházakat is a törvényszékek tartják nyilván a jogi személyek nyilvántartásában. A társasház bejegyzési eljárásában hozott bejegyző végzés ellen fellebbezésnek nem lesz helye, a bejegyzést elrendelő végzés felülvizsgálata iránti per indítható a társasház ellen.

Az indokolás egyértelműen azt írja, hogy a jövőben a társasház is jogi személlyé válik, csakúgy, mint a lakásszövetkezet.

Számtalan problémát felvet azonban ez a változás, mert a jogi személyekkel kapcsolatos elvárásoknak a társasház jelenlegi formájában nem tud megfelelni. A társasház szervezetének nem része az ügyvezetés, a vezető tisztségviselő. Legfőbb döntéseket meghozó szerve (közgyűlés) és azokat végrehajtó ügyintéző szerve van (közös képviselő vagy az intézőbizottság). Nincs saját (alapító) vagyona, nincs célja, nincs továbbá tagsága sem. A jogi személy tulajdonosi ellenőrzése felügyelőbizottságon keresztül történik, a társasházaknak azonban számvizsgáló bizottsággal kell rendelkezniük, azzal is csak 25 albetétszám felett. A jegyző törvényességi felügyeleti tevékenysége is megszűnik, hiszen a jogi személyek feletti általános törvényességi felügyeletet a jogi személyt nyilvántartó bíróság látja el. Ezek a szabályok jelenleg a lakásszövetkezeteknél értelmezhetők.

Sok a megválaszolatlan kérdés, de a törvény 2023. július 1-jei hatálybalépéséig van elegendő ideje a jogalkotónak arra, hogy ezeket megválaszolja azzal, hogy az ellentmondásokat tisztázza, a jogszabályi környezetet pedig hozzá igazítsa. Vagy eldöntse: van-e szükség a lakásszövetkezetek mellé egy jogi személyiséggel rendelkező társasházra is.

A társasház és a lakásszövetkezet közti különbséget elolvashatja: itt

A törvény indokolása itt elolvasható:https://njt.hu/jogszabaly/2021-92-K0-00

FRISSÍTÉS: A törvény nem lép hatályba 2023. július 1-jén!