A Facebook profil fenntartója is felelős a profiloldalán megjelenő jogsértő tartalmú közlésekért

A közösségi média használata manapság mindennapos, azonban sokan nincsenek tisztában azzal a felelősséggel, hogy az ott megjelentetett tartalmak miatt jogi felelősségük is van.

Egy vitás ügyben született jogerős döntés szerint az internetes oldal fenntartója azzal, hogy mások számára teret biztosít véleményük kifejezésére és ezáltal lehetőséget teremt azok mások által való megismerésére, a hozzászólást bejegyző személy mellett maga is részese lesz a véleményközlésnek vagy tényállításnak.

A becsületet, jóhírnevet sértő tartalmú komment tekintetében a jogsértő magatartás egyfelől a sértő tartalmú véleménynyilvánítás vagy tényállítás, másfelől annak közlése. A Facebook profil fenntartója, működtetője önmagában a sértő tartalmú hozzászólások közlésével is jogsértést követ el, függetlenül attól, hogy az érintett bejegyzés honlapján való elhelyezéséről tudomást szerzett-e.

Azzal ugyanis, hogy a kommentek elhelyezésére lehetőséget biztosító honlapot üzemeltet, illetve Facebook profilt használ, vállalja annak kockázatát, hogy ott jogsértő tartalmú közlemények is megjelenhetnek. A saját véleménynyilvánítást tartalmazó közlés tekintetében a felróhatóság hiánya gyakorlatilag fogalmilag kizárt, míg a komment esetében a kimentésre az adhat alapot, ha az üzemeltető a jogsértő közlést a lehető leghamarabb eltávolítja Facebook oldaláról.

A sértő tartamú tényállítás annak valótlansága esetén alapozhat meg személyiségvédelmi igényt, míg a véleménynyilvánítás akkor sérthet személyiségi jogot, ha az indokolatlanul bántó, sértő, megalázó.

Ezért a személyiségi jogot sértő közlés honlapon való megjelenése önmagában megalapozza annak üzemeltetőjével szemben a személyiségi jogsértés Ptk. 2:51. §-ában meghatározott objektív jogkövetkezmények érvényesítését.

A Facebook profil létrehozójának lehetősége van annak beállítására, hogy a profil oldal a nyilvánosság milyen köre számára legyen elérhető és arra mások is közléseket tölthessenek fel. Hasonlóan az internetes oldalon való hozzászólás lehetővé tétele esetéhez, a Facebook közösségi oldalon a profil oldal létrehozója is felelősséggel tartozik a hozzászólások, kommentek tartalmáért.

A Facebook profil fenntartójának azáltal, hogy teret biztosít a hozzászólásra, számolnia kell az esetlegesen jogsértő tartalom megosztásának lehetőségével is. Az objektív felelősség alapú jogsértés alól pedig nem mentesít, hogy nincs technikai lehetősége valamennyi komment moderálására.

Egy komment esetében a felróhatóság kimentésére az adhatna alapot, ha az üzemeltető a jogsértő közlést a lehető leghamarabb eltávolítja.

Ezért a Facebook profil fenntartója is felelősséggel tartozik a profiloldalán megjelenő jogsértő tartalmú közlésekért.