Gondolatok az EULEX-misszióról

Ebben az összefoglalóban a Koszovóban zajló EULEX misszióról és az abban részt vevők tapasztalatairól számolok be. A misszió létrejöttét, annak indokait, működését többen vizsgálták, ezért az írás nem a misszió indokoltságának a vizsgálatára törekedett, így a hatásait és a résztvevő személyek elmondásait ismertetem.

 

A teljes írás a Magyar Rendészetben olvasható.